Vapor Chambers

Vapor Chambers   הם פלטות שטוחות המבוססות על טכנולוגיית  Heat Pipe .

הם מאפשרות פיזור חום ממקור חום קטן וביעילות פי 10 מנחושת רגיל, על כל פני השטח

של הפלטה אשר מחוברת לצלעות ובכך לשפר את הביצועים.

                             

יש לנו ניסיון בתכנון תרמי ומכאני של ה- Vapor Chambers   המתאים לאפליקציה הנדרשת,

ייצור ה- Vapor Chambers  , עיבוד שבבי על פני השטח לצורך חיבורים והצמדות רכיבים.

Vapor Chambers   יכול להגיע בגדלים וצורות שטוחות שונות עד גם 300X300 מ"מ.