Heat Sink צלעות קירור

 

צלעות קירור- Heat Sinks


חברת Double Check מתמחה בהתאמת המבנה המתאים
מבין סוגי הצלעות הקיימות על פי הצרכים התרמיים הנדרשים לפי דרישת הלקוח.

 

השוני מתבטא הן במשקל וגודל פיזי של צלעות סטנדרטיות שמיוצרות בתהליך משיכה( איסטרוזיה).
או לחילופין בצלעות קלות יותר שנעשות בתהליכים של כיפוף או הדבקה.

 

ישנה חשיבות גדולה לשימוש בצלעות המתאימות למערכת הנתונה על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר, הן בחיסכון באנרגיה של המערכת והן בתפקודה ואורך חיי הרכיבים.

 

על מנת להגיע לתוצאה היעילה ביותר יש להתאים לכל מערכת את הרכב החומר הנכון, לחשב את החום הסגולי, את מוליכות החום ובמקרה הצורך גם משקל ומשקל סגולי.

 

כמו כן להשתמש בדבקים תרמיים באיכות מעולה.

 

צלעות הקירור קולטות חום מהגוף שעליהן לקרר להעבירו ולפזרו לסביבה הרצויה.
הן בנויות כך ששטח הפנים שלהן יהיה כמה שיותר גדול ועשויות מחומרים בעלי מוליכות חום גבוהה.
צלעות הקירור מהוות חלק מיחידת הקירור במערכת הקירור. הן קולטות בהולכה ישירה אנרגיית חום ומפזרות אותו בעזרת מאוורר באופן יעיל.