ציוד מעבדתי לבדיקה בטמפרטורות נמוכות

TTCHP- 250

TTCHP- 250


TCHP- 1000

TCHP- 1000