דאבל צ'ק – פתרונות תרמיים

חברת Double Check מתמחה במתן פתרונות תרמיים ותרמואלקטריים מתוחכמים ומדויקים, מתאימה ומיישמת אותם בצורה אופטימלית לדרישת הלקוח.

כממשיכי דרכה של חברת Tes ובהתבסס על נסיונו רב השנים של ד"ר אלכס גורביץ נמשיך לספק ולשרת את חוג הלקוחות הוותיק.

 

שרותי Double Check כוללים יעוץ תרמי, בדיקות אנליזה תרמית, תכנון ופיתוח (תרמי, מכני ואלקטרוני), מכירת רכיבים תרמואלקטריים (מאווררים, בקרי טמפרטורה ועוד), בניית אבי טיפוס וייצור סדרתי של מוצרים תרמואלקטריים.