פלטות תרמואלקטריות

פלטה תרמואלקטרית מקררת או מחממת משטח

 

TCHP 150
TCHP 250
TCHC 250