חומר אוגר חום – PCM

חומר אוגר חום, ע"י שינוי פזה ממוצק לנוזל